Dialog Stockholm är Stockholms stads bloggportal. En av våra mer aktiva bloggar är utvecklingsbloggen. Vi i Stockholms stad har ett aktivt arbete med att utveckla vår service med e-tjänster och lösningar på webben. Tyck till om det vi gör eller kom med förslag på hur du tycker att vi kan göra.
Till utvecklingsbloggen